Vandring på Söderåsen

(2021-07-22)

Söderåsen är ett fint naturområde i Skåne, med mycket spännande geologiskt historia. Landskapet är dramatiskt, med berg och dal som började formas för 150 miljoner år sedan, när den Afrikanska kontinenten kolliderade med den Europeiska.

Från Skäralid till Korsskär…

Med start från Skärdammen, vid Skäralid, vandrade vi fram till Korsskär längst Skäråns norra sida. Det sedimentära berget som nu ligger nästan lodrätt och formar de mycket branta lutningar runtom Skärån vittnar om det enorma geologiska aktiviteten som pågick i området för 150 miljoner år sedan. Längst Skärån finns idag ett rikt djurliv, med spännande fåglar, reptiler och andra djur, och även fossiliserade spår av dinausaurier går att hitta i området.
Här kommer några bilder på vår fågelspaning, den fina naturen och några djur som jag hjälpligt lyckades fånga i bild — en gräsand (Anas platyrhynchos), en forsärla (Motacilla cinerea), två skogsödlor (Zootoca vivipara) och en kopparödla (Anguis fragilis)

…och tillbaka till Skäralid

Vandringen från Korsskär tillbaka till Skäralid var längst bergryggen, som lutade brant mot Skärån. Denna del av vandringen var på drygt 200 m höjd, genom en fantastisk bokskog. På vissa ställen, som vid Hjortsprånget, var utsikten över dalen där Skärån rinner svindlande. Tyvärr hade jag inte rätt objektiv med mig för att fånga denna svindlande känsla i bilder. Utsikten är så spektakulär att jag tvivlar på att jag skulle ha lyckats, även med “rätt” vidvinklen. Jag valde istället att försöka förmedla stämningen och upplevelsen genom att fånga våra egna uttryck och några perspektiv på den jättefina skogen som vi vandrade igenom.
Och till slut hittade vi även en dinausaurie!

(med fotografiska bidrag från Cecilia de Lacerda)

Translate »