Skogen: En härlig lekplats för våra barn!

I Kragstalund finns forfarande en fin skog i närheten av Bällstabergsskolan där skolbarnen leker. Här är några kreativa spännande spår efter barnens lek…

Och skogen är till glädje för stora och små…

Translate »