Vinterfåglar i Kragstalund (2021-02-15)

Det är en vacker och kall morgon (-11 C) i Kragstalunds skog.
Blåmesarna (Cyanistes caerulus) har hittat ett bra håll högt i en tal, som kan bli ett fint bo.

Translate »